"Het Lied van de Liefde"

Liefde leert ons kijken met ons hart,
en niet met ons hoofd. 
Zij kan ontroerd worden door wat zij leest
op het gezicht van de ander. 
De liefde denkt niet in etiketten,
maar heeft een open oog 
voor het unieke van ieder mens.

Liefde luistert achter de woorden
en hoort wat er eigenlijk
in het hart van de ander omgaat.
Zij beheerst de kunst van het zwijgen
 om de ander niet te kwetsen.
Ook zwijgt zij omdat zij de ander 
niet de fouten wil afnemen 
die hij of zij als levensles nodig heeft.
De ware liefde verlangt er niet naar
de ander te bezitten, maar laat haar of hem juist vrij.

Liefde is je hart openen en kwetsbaar durven zijn.
Wie dat doet, zal geraakt worden door de lichtval
op een gezicht of door een kind 
dat op de schouders van zijn vader zit. 
Zo weeft de ware liefde draden van verbondenheid
van hart tot hart.

De liefde oordeelt niet,
maar is bescheiden en terughoudend.
Daarom kiest zij nooit voor meedogenloze eerlijkheid, 
maar houdt zij rekening met wat het hart 
van de ander aan kan en op dat moment nodig heeft. 
De ware liefde spreekt daarom uit wat de ander nodig heeft, 
en niet wat wij zelf zo graag willen zeggen.

Liefde is niet zozeer geven en nog eens geven. 
Zij weet dat het de hoogste gave is om de ander
toe te laten in je hart.
Meer dan wat ook heeft de ander vooral
 onze aandacht nodig en een open hart
 dat de ander omhult met respect en warmte.

Liefde weet ook hoe belangrijk het is 
jezelf lief te hebben: wie zichzelf niet lief heeft,
kan net zo min van een ander houden.
De liefde weet grenzen te stellen en nee te zeggen
 wanneer dat nodig is om bij jezelf te kunnen blijven.
Zij is dan ook in staat met respect en verwondering 
naar zichzelf en naar de eigen levensgang te kijken.

De ware liefde wordt geboren in ons hart.
 Zij komt voort uit ons hoger zelf,
en is daarom onvoorwaardelijk en belangeloos. 
De liefde die uit ons ego voortkomt,
is daarentegen egocentrisch en op zichzelf gericht, 
meer dan op een ander.
De ware liefde vraagt ons steeds opnieuw
de weg te zoeken vanuit ons ego
 naar ons hoger zelf, want alleen dán kan zij zich
in ons ontvouwen naar haar ware aard.

Liefde maakt ons mooi.
Zij gaat ons na onze dood voor
en brengt ons naar ons ware thuis.
 De eigenlijke waarde van een mens 
ligt in de kracht van zijn of haar liefde.

Vertrouw je daarom toe aan de liefde.
Stel je hart open voor haar,
en deel ervan aan wie maar ontvangen wil. 
En weet: alleen de liefde is in staat de aarde 
en de mensheid genezing te brengen.
 Alleen zij.

Hans Stolp
Kijk voor meer info op Hans Stolp