Onze diepste angst

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we mateloos machtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis dat ons het meest beangstigt.

We vragen ons af wie ben ik om briljant, prachtig, talentvol, fantastisch te zijn?
Eigenlijk, wie ben jij om niet te zijn?

Je speelt dat je onbelangrijk bent .
Dat dient de wereld niet.
Er is niets verheffends aan je kleiner maken.
Zodat andere mensen om je heen zich niet onzeker voelen.

We zijn allemaal bedoeld om te stralen,
Zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om te manifesteren.
De glorie van God is binnenin ons.

Het zit niet alleen in sommigen van ons;
Het zit in iedereen!

En als we ons eigen licht laten schijnen,
Geven we onbewust andere mensen toestemming om hetzelfde te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst,
Bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

Uit: Marianne Williamson, ‘A return to love’, in het Nederlands vertaald als ‘Terugkeer naar Liefde’.
Kijk voor meer info op marianne.com

Theme: Overlay by Kaira Digna Schenk-Hofstee
Amsterdam