Een Biodanza Stiltedag is een dag waarop je heel direct contact maakt met jezelf in het huidige moment. Stilte maakt ons gevoelig. Gevoelig naar onszelf en naar anderen. Wanneer we de woorden achterwegen laten, komen we diep thuis in hier en nu. De werkelijkheid die zich voordoet. De dingen worden glashelder voelbaar. Dat is vreugdevol! De dingen waar we normaal aan voorbij lopen, komen in beeld.

Leren om gevoelig aanwezig te zijn doen we niet alleen voor onszelf. Het is een groot geschenk aan de mensen met wie we dagelijks contact maken en aan de wereld in het grote geheel. We leven in een tijd waarin het belangrijk is om ons hart te openen en keuzes te maken die zowel onszelf als het grote geheel dienen. Ik denk dat Biodanza en de stilte daaraan kan bijdragen.  Het is een vreugdevolle bijdrage aan een waarachtig leven in het midden van deze wereld.

In de stilte wordt ons Ja en ons Nee helder. Ons intuïtieve vermogen groeit. Zo leren we luisteren naar de wijsheid die al in ons aanwezig is. Digna spoort je aan om naar deze wijsheid te herkennen en er naar te handelen, ook als dat vanuit je gewoontepatroon soms moeilijk is. Onze intuïtie is een prachtig kompas dat verrijkend is in je dagelijkse leven.

Op Biodanza stiltedagen wordt gebruik gemaakt van muziek. Tevens geeft Digna uitleg en aanwijzingen. De deelnemers praten de hele dag niet op twee momenten na: een deelronde aan het begin en aan het einde van de dag. Ook tijdens de pauze wordt niet gesproken. Juist de stilte blijkt heel krachtig te zijn en zoals Eckhart Tolle schrijft: Stilte Spreekt. In de stilte komen we wellicht dichter bij elkaar dat met alle woorden die we daarvoor denken nodig te hebben.

Komend seizoen zijn er 8 Biodanza Stiltedagen. Je kunt ze alle 8 volgen of af en toe één.

Data:
1 september 2019
Thema: Herinner je fundamentele goedheid

29 september 2019
Thema: Verzacht je hart

27 oktober 2019
Thema: Speels, moeiteloos en waarachtig in het leven staan

17 november 2019
Zijn in verbinding

26 januari 2019
Herinner wie je van nature bent

1 maart 2019
Vorm in verbinding

17 mei 2019
Compassie

28 juni 2019
Heldere, liefdevolle kracht


Locatie:
Broedplaats: HW10, Hendrik van Wijnstraat 10 1065 AS Amsterdam 


Bijdrage:
50 euro / 40 euro voor mensen met een minimum inkomen.
Aanmelden en voldoen van alle dagen in 1x, betekend 1 dag gratis deelname.


Tijden:
11 uur - 17:30 uur


Informatie en opgave:
Stuur een berichtje aan Digna of neem contact op met 06-45826724